Projekty Protipožiarnej Bezpečnosti Stavby (PBS)

Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb

Projekty PBS DROBNÝCH STAVIEB (altánky, prístrešky, terasy... a pod.)

Projekty pri zmene v užívaní stavby

 • Zmeny stavieb s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti
 • Zmeny stavieb s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti
 • Zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek požiarnej bezpečnosti

Projekty PBS pre územné rozhodnutie

 • jednoduchej stavby
 • strednej stavby
 • veľkej stavby

Projekty PBS pre stavebné povolenie

 • Zateplenie
 • Rodinné domy
 • Malé bytové domy
 • Veľké bytové domy
 • Radová garáž
 • Hromadná garáž
 • Výrobné stavby
 • Nevýrobné stavby
 • Zmeny stavieb
 • Poľnohospodárske stavby
 • Špeciálne stavby

Projekty PBS pre realizáciu stavby

Vypracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru

 

... CENA OD 50 EUR.