Úvod

Vypracúvam riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a pri zmene v užívaní stavby a analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru.

Ponúkam služby Technika PO (požiarnej ochrany) a preventivára požiarnej ochrany obce.

Vykonávam odborné školenia zamestnancov z oblasti PO.